Llên Natur

Llên Natur

Gwefan Natur i Bobl Cymru

Beth yw Llên Natur?

Un o brosiectau Cymdeithas Edward Llwyd yw Prosiect Llên Natur. Trwy'r wefan hon a nifer o lwyfannau eraill mae'n efelychu gweledigaeth Edward Llwyd, y naturiaethwr, yr ieithydd a'r hanesydd, pedair canrif yn ddiweddarach. Mae'n rhoi cyfle i ni'r Cymry, a'n cyfeillion ar draws y byd, gofnodi a rhannu ein profiadau personol ac unigol yn ein dull ein hunain.

Cymraeg yw'r iaith olygyddol ond mae croeso i gyfranwyr ddefnyddio eu dewis iaith. Mae lle ar wefan Llên Natur i roi ar gof a chadw unrhyw dystiolaeth amgylcheddol, gan unrhyw un, mewn unrhyw gyfrwng, iaith neu ieithwedd. Y pwrpas yn y pendraw yw olrhain y newidiadau syfrdanol sydd wedi digwydd ac sydd yn digwydd yn ein hamgylchfyd, boed yn lleol neu'n fyd eang, a'u cofnodi fel rydym yn eu gweld, eu deall, eu synhwyro a'u teimlo.

Croesewir ar y wefan eich lluniau, gwaith celf, cerddi, cofnodion dyddiedig a lleoliedig, data rhifol, recordiadau hanes llafar, cofiannau teulu - unrhyw beth yn wir sydd yn nhyb y cofnodwr yn dadlennu rhywbeth difyr am y byd o’n cwmpas, heddiw neu ers talwm. Neu beth am fanteisio ar ein gwasanaeth adnabod bywyd gwyllt yn Y Bywiadur.

Fe gaiff y wybodaeth yn ei dro ei dehongli a’i chrynhoi ar ffurf pob math o erthyglau gwreiddiol sydd yn ymddangos yn ein e-Fwletin misol, mewn amryw o gylchgronnau eraill ac fel tudalennau ar y Wicipedia Cymraeg. Mae'r Bwletin bellach wedi hen basio ei ganfed rhifyn ac mae pob un i'w weld ar y wefan.

Chwilotwch a chwi a ddysgwch rhagor! Neu cynigiwch eich gwasanaeth i wella’r ddarpariaeth hon.

Cysylltwch â [email protected]

Oriel

Tywyddiadur

Llên y Pethau Byw

Llên y Pethau Byw

Llên y Creigiau

Llên y Creigiau

Llên yr Hin

Llên yr Hin

Y Tywyddiadur

Y Tywyddiadur

Y Bywiadur

Y Bywiadur

Y Tywyddiadur

Y Tywyddiadur

Y Tywyddiadur

Y Tywyddiadur

Y Bywiadur

Y Bywiadur

Y Bywiadur

Y Bywiadur

Oriel

Oriel

Oriel

Oriel