Llên Natur
Llên Natur

Y Tywyddiadur

Prif nodwedd y gronfa hon yw'r dyddiad, mis neu'r flwyddyn penodol sydd yn sail i'ch cofnod. Mae'r tywydd wrth gwrs yn rhywbeth sydd yn digwydd "rwan", pryd bynnag yw neu oedd "rwan" i'r cofnodwr gwreiddiol; y bore yma efallai, diwrnod arbennig yn eich plentyndod, neu sylw mewn dyddiadur dwy ganrif yn ôl yn sir Feirionnydd.... efallai. Neu efallai bod cysylltiad y sylw a'r tywydd yn ymddangosiadol wan iawn: tylluan wen yn hela am dri o'r gloch y prynhawn ar ddyddiad arbennig o Chwefror; clywed y gog yn canu ddiwedd mis Mawrth; teilo cae at datws ddechrau’r gwanwyn. Tywydd....? efallai! Ffenoleg...? yn bendant.

Mae'r Tywyddiadur yn rhyngweithiol - hynny yw, mi allwch rhoi gwybodaeth i fewn iddo, neu chael gwybodaeth allan. Y cam cyntaf y byddwch yn cymryd wrth fentro ar y dudalen hon felly fydd dewis pa un rydych am ei wneud.... Chwilio ynteu Mewnbynnu (blychod chwilio ar y chwith mewn glas, blychod mewnbynnu ar y dde mewn coch).

(Ewch i’r gwaelod am ganllawiau cychwynnol).

CHWILIO: Chi biau’r dewis: mis neu gyfnod arbennig efallai, blwyddyn, gair (neu ddau air), neu ddiwrnod penodol (treiwch ddyddiad eich pen-blwydd). Cewch wneud cyfuniad o rhain.

MEWNBYNNU: Trwy fewnbynnu cewch ychwanegu at y gronfa a chreu adnodd mwy cynhwysfawr fyth i ymchwilwyr fel chi. Dim ond tri amod sydd ar eich cofnod: ei fod yn cynnwys rhyw fath o ddyddiad, lleoliad (bras neu fanwl), a bod y cofnod rhywfodd yn gysylltiedig â’r amgylchedd.
Oriel

Tywyddiadur

+ffynhonnell:thorman

207 cofnodion a ganfuwyd.
0/6/1816
Glynllifon?
Dyddiadur John Thorman, Glynllifon (XM/5101/1)
It was a wet summer which sprouted the corn in the fields [cyrhaeddodd JT Glynllifon gyntaf ar 28 Hydref 1812]
Geiriau Allweddol:
Cyfrannwr:
Cyf. Gwynt:
Nerth.Gwynt :
Glawiad : -999
Is Tym : -999
Uch Tym: -999
Safle grid: --
0/0/1817
Glynlifon
Dyddiadur John Thorman, Glynllifon (XM/5101/1)
1817 was also a wet summer
Geiriau Allweddol:
Cyfrannwr:
Cyf. Gwynt:
Nerth.Gwynt :
Glawiad : -999
Is Tym : -999
Uch Tym: -999
Safle grid: --
0/0/1818
Glynlifon
Dyddiadur John Thorman, Glynllifon (XM/5101/1)
A dry summer the Barley in Carn Market [...]
Geiriau Allweddol:
Cyfrannwr:
Cyf. Gwynt:
Nerth.Gwynt :
Glawiad : -999
Is Tym : -999
Uch Tym: -999
Safle grid: --
8/7/1819
Glynllifon
Dyddiadur John Thorman, Glynllifon (XM/5101/1)
I [s..d] the [fiery] Comet about 11 o clock in the night
Geiriau Allweddol:
Cyfrannwr:
Cyf. Gwynt:
Nerth.Gwynt :
Glawiad : -999
Is Tym : -999
Uch Tym: -999
Safle grid: --
19/7/1819
Glynllifon
Dyddiadur John Thorman, Glynllifon (XM/5101/1)
A Heavy Rain
Geiriau Allweddol:
Cyfrannwr:
Cyf. Gwynt:
Nerth.Gwynt :
Glawiad : -999
Is Tym : -999
Uch Tym: -999
Safle grid: --
25/7/1819
Glynlifon
Dyddiadur John Thorman, Glynllifon (XM/5101/1)
A Thunderstorm from the East which continued with heavy rain on the Mountains for 4 Hours
Geiriau Allweddol:
Cyfrannwr:
Cyf. Gwynt:
Nerth.Gwynt :
Glawiad : -999
Is Tym : -999
Uch Tym: -999
Safle grid: --
13/10/1819
Glynllifon
Llyfr Memoranda John Thorman, Cipar Glynllifon (gyda chaniatad y teulu)
13 Oct 1819 A woodcock seen over the demesne of Glynn-n by J Thorman, also 2 Woodcocks seen the 17 of April 1832
Geiriau Allweddol:
Cyfrannwr: natur
Cyf. Gwynt:
Nerth.Gwynt :
Glawiad : -999
Is Tym : -999
Uch Tym: -999
Safle grid: --
8/12/1819
Glynlifon
Dyddiadur John Thorman, Glynllifon (XM/5101/1)
It began to freez [sic. freeze] and continued to freez until Feby. 22 1820 which was about 6 weeks Woodcock was plentiful I Killed about 60 head, but at last they where [sic] not worth taking up, towards the end of the frost
Geiriau Allweddol:
Cyfrannwr:
Cyf. Gwynt:
Nerth.Gwynt :
Glawiad : -999
Is Tym : -999
Uch Tym: -999
Safle grid: --
7/0/1820
Glynllifon
Dyddiadur John Thorman, Glynllifon (XM/5101/1)
A large Eclipse of the Sun 12 part. out of it was dark, but this [...]Cloudy that it was not visible while nearby covered [rhan fwyaf o'r dyddiad yn aneglur yn y copi - byddai'r gwreiddiol yn ei ddangos]
Geiriau Allweddol:
Cyfrannwr:
Cyf. Gwynt:
Nerth.Gwynt :
Glawiad : -999
Is Tym : -999
Uch Tym: -999
Safle grid: --
22/4/1820
Glynllifon
Llyfr Memoranda John Thorman, Cipar Glynllifon (gyda chaniatad y teulu)
Cuckoo heard at Glynnllifon [sic] April 22th [sic] 1820
Geiriau Allweddol:
Cyfrannwr: natur
Cyf. Gwynt:
Nerth.Gwynt :
Glawiad : -999
Is Tym : -999
Uch Tym: -999
Safle grid: --
21/10/1820
Glynlifon
Dyddiadur John Thorman, Glynllifon (XM/5101/1)
A Heavy flood of water
Geiriau Allweddol:
Cyfrannwr:
Cyf. Gwynt:
Nerth.Gwynt :
Glawiad : -999
Is Tym : -999
Uch Tym: -999
Safle grid: --
11/11/1820
Glynllifon
Llyfr Memoranda John Thorman, Cipar Glynllifon (gyda chaniatad y teulu)
Woodcock The Greater part of those [birds] this [] try about the latter end of Feb.y or the begining of March always pair before they set out of this Country. - Woodcocks sold in Carnarvon at 5/- a brace 11 Nov.r 1820
Geiriau Allweddol:
Cyfrannwr: natur
Cyf. Gwynt:
Nerth.Gwynt :
Glawiad : -999
Is Tym : -999
Uch Tym: -999
Safle grid: --
25/12/1820
Glynlifon
Dyddiadur John Thorman, Glynllifon (XM/5101/1
it begin to freez [sic] and continued a [c o s y ] frost for a fortnight together, then after a little fall of snow with a mild Thaw
Geiriau Allweddol:
Cyfrannwr:
Cyf. Gwynt:
Nerth.Gwynt :
Glawiad : -999
Is Tym : -999
Uch Tym: -999
Safle grid: --
25/12/1820
Glynllifon
Llyfr Memoranda John Thorman, Cipar Glynllifon (gyda chaniatad y teulu)
Herons 8 in number flying across the demesne of Glynnllifon up to the mountains Dec-b 25th 1820 which I noticed as it [comming] to freeze that Evening and continued a dry frost for a fortnight after. If you wish to see the No of Eggs in a New birds [...] Heron Nest go there the Middle of the day as She then perhaps is absent
Geiriau Allweddol:
Cyfrannwr: natur
Cyf. Gwynt:
Nerth.Gwynt :
Glawiad : -999
Is Tym : -999
Uch Tym: -999
Safle grid: --
26/3/1821
Glynlifon
Dyddiadur John Thorman, Glynllifon (XM/5101/1)
A heavy fall of snowin the night at Glynllifon
Geiriau Allweddol:
Cyfrannwr:
Cyf. Gwynt:
Nerth.Gwynt :
Glawiad : -999
Is Tym : -999
Uch Tym: -999
Safle grid: --
13/5/1821
Glynlifon
Dyddiadur John Thorman, Glynllifon (XM/5101/1)
The weather was so cold a fall of snow on the mountains which covered the hills
Geiriau Allweddol:
Cyfrannwr:
Cyf. Gwynt:
Nerth.Gwynt :
Glawiad : -999
Is Tym : -999
Uch Tym: -999
Safle grid: --
27/6/1821
Glynllifon
Dyddiadur John Thorman, Glynllifon (XM/5101/1)
a fall of snow at Glynllifon Demesne but it thaw'd off before night
Geiriau Allweddol:
Cyfrannwr:
Cyf. Gwynt:
Nerth.Gwynt :
Glawiad : -999
Is Tym : -999
Uch Tym: -999
Safle grid: --
21/8/1821
Glynllifon
Dyddiadur John Thorman, Glynllifon (XM/5101/1)
Tuesday* & Wednesday was 2 verry hot days but Thursday 23 & Friday was Sultry, hot [* cywir, roedd 21 Awst 1821 yn ddydd Mawrth]
Geiriau Allweddol:
Cyfrannwr:
Cyf. Gwynt:
Nerth.Gwynt :
Glawiad : -999
Is Tym : -999
Uch Tym: -999
Safle grid: --
26/8/1821
Glynllifon
Dyddiadur John Thorman, Glynllifon (XM/5101/1)
a Eclipse of the Sun but had been dark & Stormy for 2 or 3 days before but after the Eclipse it then cleared to fine weather
Geiriau Allweddol:
Cyfrannwr:
Cyf. Gwynt:
Nerth.Gwynt :
Glawiad : -999
Is Tym : -999
Uch Tym: -999
Safle grid: --
17/4/1822
Glynllifon
Llyfr Memoranda John Thorman, Cipar Glynllifon (gyda chaniatad y teulu)
Cuckoo heard at Glynnllifon [sic] 17th April 1822
Geiriau Allweddol:
Cyfrannwr: natur
Cyf. Gwynt:
Nerth.Gwynt :
Glawiad : -999
Is Tym : -999
Uch Tym: -999
Safle grid: --
5/12/1822
Glynlifon
Dyddiadur John Thorman, Glynllifon (XM/5101/1)
341 Trees some Broke by the Trunck & tore up by the Roots with the Storm
Geiriau Allweddol:
Cyfrannwr:
Cyf. Gwynt:
Nerth.Gwynt :
Glawiad : -999
Is Tym : -999
Uch Tym: -999
Safle grid: --
5/12/1822
Glynlifon
Dyddiadur John Thorman, Glynllifon (XM/5101/1)
(Rabbit) Net work &c Rabbit Nets at 2 [pair] yard [wedi ei gofnodi zar ol llinell oedd yn ei rannu oddiwrth 5 Dec 1822 a chyn 22 Feb 1849]
Geiriau Allweddol:
Cyfrannwr:
Cyf. Gwynt:
Nerth.Gwynt :
Glawiad : -999
Is Tym : -999
Uch Tym: -999
Safle grid: --
5/12/1822
Glynllifon
Llyfr Memoranda John Thorman, cipar Glynllifon (diolch i'r teulu) DB
1822 Dec 5th - 341 Trees some Broke by the Trunck & tore up by the roots with the storm
Geiriau Allweddol:
Cyfrannwr:
Cyf. Gwynt:
Nerth.Gwynt :
Glawiad : -999
Is Tym : -999
Uch Tym: -999
Safle grid: --
5/12/1822
Glynllifon
Llyfr Memoranda John Thorman, cipar Glynllifon (diolch i'r teulu) DB
1822 Dec 5th - 341 Trees some Broke by the Trunck & tore up by the roots with the storm
Geiriau Allweddol:
Cyfrannwr:
Cyf. Gwynt:
Nerth.Gwynt :
Glawiad : -999
Is Tym : -999
Uch Tym: -999
Safle grid: --
5/3/1824
Glynlifon
Dyddiadur John Thorman, Glynllifon (XM/5101/1)
2 Eagles arrived at the Fort 13 March 1824 the Cock Eagle Died 13 Jany 1834/Hen Died March 5th 1835
Geiriau Allweddol:
Cyfrannwr:
Cyf. Gwynt:
Nerth.Gwynt :
Glawiad : -999
Is Tym : -999
Uch Tym: -999
Safle grid: --

CANLLAWIAU CHWILIO:

Dyma enghreifftiau o’r codau (“Bwleaidd”) i’w defnyddio wrth chwilio’r Tywyddiadur:

Y chwiliad symlaf yw gair ar ei ben ei hun (ee wennol), neu dau air wedi eu gwahanu gan A, NEU neu DIM (ee. wennol NEU gwennol)

Ond i chwilio ar draws y meysydd:

Rhowch + o flaen pob maes/elfen o’ch chwiliad a : (colon) ar ei ôl..

Dynodir dyddiadau fel diwrnod, mis, blwyddyn (dd/mm/bb)

Ee. I godi pob cofnod sy’n cynnwys Faenol ym mis Ionawr 1877:

+lle:Faenol +mm/bb:1/1877

Dyma ychydig o engreifftiau eraill:

+nodiadau:llosgfynydd +bb:1815

+ffynhonnell:Edwards +nodiadau:moch

+nodiadau:wartheg +nodiadau:ffridd

Mwy yn fan hyn:

Apache Lucene - Query Parser SyntaxApache Lucene - Query Parser Syntax