Llên Natur
Llên Natur

Y Tywyddiadur

Prif nodwedd y gronfa hon yw'r dyddiad, mis neu'r flwyddyn penodol sydd yn sail i'ch cofnod. Mae'r tywydd wrth gwrs yn rhywbeth sydd yn digwydd "rwan", pryd bynnag yw neu oedd "rwan" i'r cofnodwr gwreiddiol; y bore yma efallai, diwrnod arbennig yn eich plentyndod, neu sylw mewn dyddiadur dwy ganrif yn ôl yn sir Feirionnydd.... efallai. Neu efallai bod cysylltiad y sylw a'r tywydd yn ymddangosiadol wan iawn: tylluan wen yn hela am dri o'r gloch y prynhawn ar ddyddiad arbennig o Chwefror; clywed y gog yn canu ddiwedd mis Mawrth; teilo cae at datws ddechrau’r gwanwyn. Tywydd....? efallai! Ffenoleg...? yn bendant.

Mae'r Tywyddiadur yn rhyngweithiol - hynny yw, mi allwch rhoi gwybodaeth i fewn iddo, neu chael gwybodaeth allan. Y cam cyntaf y byddwch yn cymryd wrth fentro ar y dudalen hon felly fydd dewis pa un rydych am ei wneud.... Chwilio ynteu Mewnbynnu (blychod chwilio ar y chwith mewn glas, blychod mewnbynnu ar y dde mewn coch).

(Ewch i’r gwaelod am ganllawiau cychwynnol).

CHWILIO: Chi biau’r dewis: mis neu gyfnod arbennig efallai, blwyddyn, gair (neu ddau air), neu ddiwrnod penodol (treiwch ddyddiad eich pen-blwydd). Cewch wneud cyfuniad o rhain.

MEWNBYNNU: Trwy fewnbynnu cewch ychwanegu at y gronfa a chreu adnodd mwy cynhwysfawr fyth i ymchwilwyr fel chi. Dim ond tri amod sydd ar eich cofnod: ei fod yn cynnwys rhyw fath o ddyddiad, lleoliad (bras neu fanwl), a bod y cofnod rhywfodd yn gysylltiedig â’r amgylchedd.
Oriel

Tywyddiadur

+ffynhonnell:gornel +nodiadau:sea-trout

13 cofnodion a ganfuwyd.
0/0/1989
Llyn Mwyngil, Talyllyn
Llyfr cofnodion dalfa bysgod Llyn Mwyngil, Talyllyn (Tyn y Gornel)
Summary for 1989 season: 1989 was an excellent season for brown trout but disastrous for salmon and sea trout because of the effects of one of the worst droughts on record. Virtually no rain fell from the start of the season on 1st April to the ending on 17th of October and migratory fish were unable to run the Afon Dysynni into the lake other than on one small spate in September. The bright, hot, weather throughout the summer period made fishing conditions difficult for brown trout in the absence of a good ripple but some anglers fishing line leaders of 3lbs strength and small (size 14 to 16) imitative wet flies did consistently well. an encouraging feature was this increased use of the drive fly and of dapping to produce some good catches under difficult conditions of either no wind or too much wind.
Geiriau Allweddol:
Cyfrannwr:
Cyf. Gwynt:
Nerth.Gwynt :
Glawiad : -999
Is Tym : -999
Uch Tym: -999
Safle grid: --
0/0/1989
Talyllyn, Abergynolwyn
Cofnodion Pysgota Tyn y Gornel, Talyllyn1989 ymlaen (gyda diolch i Bob Davies, perchen)
SUMM?RY FOR 1989 SEASON 1989 was an excellent season for brown trout but disastrous for salmon and sea trout because of the effects of one of the worst droughts on record. Virtually no rain fell from the start of the season on lst April to the ending on 17th October and migratory fish were unable to run the Afon Dysynni into the lake other than on one small spate in September. The bright, hot, weather throughout the summer period made fishing conditions difficult for brown trout in the absence of a good ripple but some anglers fishing long leaders of 3 lbs strength and small (size 14-16) imitative wet flies did consistently well! An encouraging feature was this increased use of the dry fly and of dapping to produc? some good catches under difficult conditions of either no wind or too much wind. The following analysis is based on the catches entered in the official record. Sadly some anglers neglected to enter a return of catch or provided incomplete details! But the record nevertheless provides a reasonable indication of the fishing over the year. No of Rod Days/Part Days Fished =835 No of Brown Trout taken = 2,301 Total Weight of Brown Trout taken = 2,881 lbs 8 oz - Average Weight of Brown Trout = 1 lb 7 oz Average Catch Day/Part Day Best Bag (6 fish limit) Best Brown (corrected) 2.75 fish at 4 lbs 0 oz 16 lbs 0 oz 3 lbs 4 oz No Sea Trout Caught = 2 No Salmon Caught = 1 Best Sea Trout = 2 lbs 0 oz Best Salmon = 6 lbs 12 oz
Geiriau Allweddol:
Cyfrannwr:
Cyf. Gwynt:
Nerth.Gwynt :
Glawiad : -999
Is Tym : -999
Uch Tym: -999
Safle grid: --
11/8/1991
Afon Dysynni
Llyfr cofnodion dalfa bysgod Llyn Mwyngil, Talyllyn (Tyn y Gornel)
11. 8. 91 Tom Rowlands part Dysynni 1 salmon 4lbs 14oz 1 Sea Trout [sewin] 1 lb 12 oz Best spate since 87. Excellent big fish water.
Geiriau Allweddol:
Cyfrannwr:
Cyf. Gwynt:
Nerth.Gwynt :
Glawiad : -999
Is Tym : -999
Uch Tym: -999
Safle grid: --
0/0/1999
Llyn Mwyngil
Llyfr cofnodion dalfa bysgod Llyn Mwyngil, Talyllyn (Tyn y Gornel) Crynodeb y Rheolwr
1999 TOTAL CATCH 2050 TROUT 12 SEA TROUT [sewin]. NO OF RETURNS 689. Average Bag 2.97 per day/angler
Geiriau Allweddol:
Cyfrannwr:
Cyf. Gwynt:
Nerth.Gwynt :
Glawiad : -999
Is Tym : -999
Uch Tym: -999
Safle grid: --
0/0/2000
Llyn Mwyngil
Llyfr cofnodion dalfa bysgod Llyn Mwyngil, Talyllyn (Tyn y Gornel)
Fishery manager`s notes: April 1st 2000 - October 17th 2000. Total Seasons Catch Sea Trout 34, Brown Trout 2489, Salmon 0. Substantially increased catch in 2000 (up from 1685 in 1999. Likewise Sea Trout catches up from 12 in 1999 to 34 in 2000. Average fish catch per day 3.6 fish. [adroddiad diwedd tymor 17 10 2000]
Geiriau Allweddol:
Cyfrannwr:
Cyf. Gwynt:
Nerth.Gwynt :
Glawiad : -999
Is Tym : -999
Uch Tym: -999
Safle grid: --
0/0/2000
Llyn Mwyngil
Llyfr cofnodion dalfa bysgod Llyn Mwyngil, Talyllyn (Tyn y Gornel)
Fishery manager`s notes: Substantially increased catch in 2000 (up from 1685 in 1999. Likewise Sea Trout catches up from 12 in 1999 to 34 in 2000. Average fish catch per day 3.6 fish. [adroddiad diwedd tymor 17 10 2000]
Geiriau Allweddol:
Cyfrannwr:
Cyf. Gwynt:
Nerth.Gwynt :
Glawiad : -999
Is Tym : -999
Uch Tym: -999
Safle grid: --
0/8/2000
Llyn Mwyngil
Llyfr cofnodion dalfa bysgod Llyn Mwyngil, Talyllyn (Tyn y Gornel)
Fishery manager`s notes: excellent trout fishing in August. Lack of rain has prevented good runs of Sea Trout so far
Geiriau Allweddol:
Cyfrannwr:
Cyf. Gwynt:
Nerth.Gwynt :
Glawiad : -999
Is Tym : -999
Uch Tym: -999
Safle grid: --
23/9/2000
Llyn Mwyngil
Llyfr cofnodion dalfa bysgod Llyn Mwyngil, Talyllyn (Tyn y Gornel)
23/9/2000. EL & PW. 2 full number fish caught 1. total weight 2 pounds 1 sea trout 2 pounds gales & hurricane blowing EL lost hat best bit day!
Geiriau Allweddol:
Cyfrannwr:
Cyf. Gwynt:
Nerth.Gwynt :
Glawiad : -999
Is Tym : -999
Uch Tym: -999
Safle grid: --
0/0/2002
Llyn Mwyngil
Llyfr cofnodion dalfa bysgod Llyn Mwyngil, Talyllyn (Tyn y Gornel)
Fishery Manager`s Notes: Total recorded catch - trout 1736, sea trout six, salmon nil 2.86 fish per angler 46% of anglers filled a Return form
Geiriau Allweddol:
Cyfrannwr:
Cyf. Gwynt:
Nerth.Gwynt :
Glawiad : -999
Is Tym : -999
Uch Tym: -999
Safle grid: --
0/0/2002
Llyn Mwyngil
Llyfr cofnodion dalfa bysgod Llyn Mwyngil, Talyllyn (Tyn y Gornel)
Fishery Manager`s Notes: Total recorded catch Trout 1736, sea trout 6, salmon nil 2.86 fish per angler 46% of anglers filled a return form
Geiriau Allweddol:
Cyfrannwr:
Cyf. Gwynt:
Nerth.Gwynt :
Glawiad : -999
Is Tym : -999
Uch Tym: -999
Safle grid: --
11/4/2003
Llyn Mwyngil
Llyfr cofnodion dalfa bysgod Llyn Mwyngil, Talyllyn (Tyn y Gornel)
11/4/03. EL & EJ 2xP. 12 fish caught. Total weight 16lbs. best fish 1lb 10oz very cold wind-water temp 8° Three sea trout smolts caught opposite Rectory. Making their way out into river to migrate - largest about 10oz - all returned
Geiriau Allweddol:
Cyfrannwr:
Cyf. Gwynt:
Nerth.Gwynt :
Glawiad : -999
Is Tym : -999
Uch Tym: -999
Safle grid: --
0/0/2004
Llyn Mwyngil
Llyfr cofnodion dalfa bysgod Llyn Mwyngil, Talyllyn (Tyn y Gornel)
Fishery Manager`s Notes [2004]: Total recorded catch is up on previous year [years?]. From permits issued only 40% of anglers make a catch return. The sea trout catches were poor with similar results from the river.
Geiriau Allweddol:
Cyfrannwr:
Cyf. Gwynt:
Nerth.Gwynt :
Glawiad : -999
Is Tym : -999
Uch Tym: -999
Safle grid: --
0/7/2004
Llyn Mwyngil
Llyfr cofnodion dalfa bysgod Llyn Mwyngil, Talyllyn (Tyn y Gornel). DB
Sea trout are scarce in all the rivers. Some have made it up to the lake - the fish I caught was silver and had only just left the sea [ail hanner Gorffennaf]
Geiriau Allweddol:
Cyfrannwr:
Cyf. Gwynt:
Nerth.Gwynt :
Glawiad : -999
Is Tym : -999
Uch Tym: -999
Safle grid: --

CANLLAWIAU CHWILIO:

Dyma enghreifftiau o’r codau (“Bwleaidd”) i’w defnyddio wrth chwilio’r Tywyddiadur:

Y chwiliad symlaf yw gair ar ei ben ei hun (ee wennol), neu dau air wedi eu gwahanu gan A, NEU neu DIM (ee. wennol NEU gwennol)

Ond i chwilio ar draws y meysydd:

Rhowch + o flaen pob maes/elfen o’ch chwiliad a : (colon) ar ei ôl..

Dynodir dyddiadau fel diwrnod, mis, blwyddyn (dd/mm/bb)

Ee. I godi pob cofnod sy’n cynnwys Faenol ym mis Ionawr 1877:

+lle:Faenol +mm/bb:1/1877

Dyma ychydig o engreifftiau eraill:

+nodiadau:llosgfynydd +bb:1815

+ffynhonnell:Edwards +nodiadau:moch

+nodiadau:wartheg +nodiadau:ffridd

Mwy yn fan hyn:

Apache Lucene - Query Parser SyntaxApache Lucene - Query Parser Syntax