Llên Natur
Llên Natur

Y Tywyddiadur

Prif nodwedd y gronfa hon yw'r dyddiad, mis neu'r flwyddyn penodol sydd yn sail i'ch cofnod. Mae'r tywydd wrth gwrs yn rhywbeth sydd yn digwydd "rwan", pryd bynnag yw neu oedd "rwan" i'r cofnodwr gwreiddiol; y bore yma efallai, diwrnod arbennig yn eich plentyndod, neu sylw mewn dyddiadur dwy ganrif yn ôl yn sir Feirionnydd.... efallai. Neu efallai bod cysylltiad y sylw a'r tywydd yn ymddangosiadol wan iawn: tylluan wen yn hela am dri o'r gloch y prynhawn ar ddyddiad arbennig o Chwefror; clywed y gog yn canu ddiwedd mis Mawrth; teilo cae at datws ddechrau’r gwanwyn. Tywydd....? efallai! Ffenoleg...? yn bendant.

Mae'r Tywyddiadur yn rhyngweithiol - hynny yw, mi allwch rhoi gwybodaeth i fewn iddo, neu chael gwybodaeth allan. Y cam cyntaf y byddwch yn cymryd wrth fentro ar y dudalen hon felly fydd dewis pa un rydych am ei wneud.... Chwilio ynteu Mewnbynnu (blychod chwilio ar y chwith mewn glas, blychod mewnbynnu ar y dde mewn coch).

(Ewch i’r gwaelod am ganllawiau cychwynnol).

CHWILIO: Chi biau’r dewis: mis neu gyfnod arbennig efallai, blwyddyn, gair (neu ddau air), neu ddiwrnod penodol (treiwch ddyddiad eich pen-blwydd). Cewch wneud cyfuniad o rhain.

MEWNBYNNU: Trwy fewnbynnu cewch ychwanegu at y gronfa a chreu adnodd mwy cynhwysfawr fyth i ymchwilwyr fel chi. Dim ond tri amod sydd ar eich cofnod: ei fod yn cynnwys rhyw fath o ddyddiad, lleoliad (bras neu fanwl), a bod y cofnod rhywfodd yn gysylltiedig â’r amgylchedd.
Oriel

Tywyddiadur

dd/mm/bb:1/1/1916

5 cofnodion a ganfuwyd.
1/1/1916
Llandudno
DYddiadur Harry Thomas, Nantygamar, Llandudno LlGC Archifdy Conwy
SW gales with driving rain...... Start for West shore with eggs but got no further than [Sef...]. Trams stop running on account of the gale. 12 Mine Sweepers in the Bay for shelter. ( Mr [...] hears that 2 U.Boats were netted off the Great Orme during the week). J & H Bowens chimney pot blown down
Geiriau Allweddol:
Cyfrannwr:
Cyf. Gwynt:
Nerth.Gwynt :
Glawiad : -999
Is Tym : -999
Uch Tym: -999
Safle grid: --
1/1/1916
Rhyd ddu
Llangollen Advertiser Denbighshire Merionethshire and North Wales Journal 4 Ion 1916
Chwthodd yetorm fawr Dydd Calan refreshment room gorsaf fforddhaiarn Rhyd-ddu yn ysgyrion
Geiriau Allweddol:
Cyfrannwr:
Cyf. Gwynt:
Nerth.Gwynt :
Glawiad : -999
Is Tym : -999
Uch Tym: -999
Safle grid: --
1/1/1916
Llanrwst
Llangollen Advertiser Denbighshire Merionethshire and North Wales Journal 4 Ion 1916
Chwthwyd amryw o bersonau oddiar eu traed yn Station Road, Llanrwat, gan y storm fawr ddiweddaf.
Geiriau Allweddol:
Cyfrannwr:
Cyf. Gwynt:
Nerth.Gwynt :
Glawiad : -999
Is Tym : -999
Uch Tym: -999
Safle grid: --
1/1/1916
Llanerchymedd, Môn
Arysgrif bedd, mynwent Llanrug

Bedd ym mynwent Llanrug: “Er serchog cof am John, annwyl fab Ann Jones, Brynteg, Llanrug, yr hwn a fu farw trwy ddamwain yng ngorsaf L & NW Rly., Llanerchymedd, Dydd Calan 1916 yn 28 mlwydd oed.” Dyma ran o adroddiad yn Y Cloriannydd, 5 Ion 1916 am y farwolaeth:

“Ychydig wedi wyth y bore hysbysodd [John] Davies y byddai eisiau horse-box er mwyn cymeryd anifail i fyned gyda’r tren 8.35. Ymhen ychydig funudau clywodd y tyst [H. Jones, gorsaf-feistr] wrthdrawiad a amheuodd fod rhywbeth o’i le.... galwodd  “John!” ond nid oedd atebiad.... Credai, gan fod ychydig lithriad yn y ffordd, a’r gwynt a’r ystorm mor erwin, i’r horsebox redeg”.


Geiriau Allweddol:
Cyfrannwr: DB
Cyf. Gwynt: 0
Nerth.Gwynt : 0
Glawiad : -999
Is Tym : -999
Uch Tym: -99
Safle grid:
1/1/1916
Caerwys
Dyddiadur William Herbert Lloyd, Caerwys (gyda diolch i deulu Herbert Lloyd a Chymdeithas Hanes Caerwys. Noder na ddychwelodd Herbert o’i wasanaeth yn y Rhyfel Mawr)

Jan. 1st.  Saturday.

Very wet in the morning.  Did not go out.  Llew went to Jones’ for the “Scout”.  Tree fell in the churchyard and did a great deal of damage to the walls and telephone post, and to the church coke shed.  After dinner went to see the damage and helped Harold Minshull to carry stump on the handcart.  ...  Men from Chester were engaged in repairing the wires.  ...

Blowing all fully all day, not fit to go out almost.  Carried a stump with Llew from the walk after dinner. 

 After tea went to the top shop for some errands and then to Main’s for onions.  (2½d per lb).  Looked up old “Scouts” after that for “Mottoes”.


Geiriau Allweddol:
Cyfrannwr: Chris Simpkins
Cyf. Gwynt: 0
Nerth.Gwynt : 0
Glawiad : -999
Is Tym : -999
Uch Tym: -99
Safle grid:

CANLLAWIAU CHWILIO:

Dyma enghreifftiau o’r codau (“Bwleaidd”) i’w defnyddio wrth chwilio’r Tywyddiadur:

Y chwiliad symlaf yw gair ar ei ben ei hun (ee wennol), neu dau air wedi eu gwahanu gan A, NEU neu DIM (ee. wennol NEU gwennol)

Ond i chwilio ar draws y meysydd:

Rhowch + o flaen pob maes/elfen o’ch chwiliad a : (colon) ar ei ôl..

Dynodir dyddiadau fel diwrnod, mis, blwyddyn (dd/mm/bb)

Ee. I godi pob cofnod sy’n cynnwys Faenol ym mis Ionawr 1877:

+lle:Faenol +mm/bb:1/1877

Dyma ychydig o engreifftiau eraill:

+nodiadau:llosgfynydd +bb:1815

+ffynhonnell:Edwards +nodiadau:moch

+nodiadau:wartheg +nodiadau:ffridd

Mwy yn fan hyn:

Apache Lucene - Query Parser SyntaxApache Lucene - Query Parser Syntax