Llên Natur
Llên Natur

Y Tywyddiadur

Prif nodwedd y gronfa hon yw'r dyddiad, mis neu'r flwyddyn penodol sydd yn sail i'ch cofnod. Mae'r tywydd wrth gwrs yn rhywbeth sydd yn digwydd "rwan", pryd bynnag yw neu oedd "rwan" i'r cofnodwr gwreiddiol; y bore yma efallai, diwrnod arbennig yn eich plentyndod, neu sylw mewn dyddiadur dwy ganrif yn ôl yn sir Feirionnydd.... efallai. Neu efallai bod cysylltiad y sylw a'r tywydd yn ymddangosiadol wan iawn: tylluan wen yn hela am dri o'r gloch y prynhawn ar ddyddiad arbennig o Chwefror; clywed y gog yn canu ddiwedd mis Mawrth; teilo cae at datws ddechrau’r gwanwyn. Tywydd....? efallai! Ffenoleg...? yn bendant.

Mae'r Tywyddiadur yn rhyngweithiol - hynny yw, mi allwch rhoi gwybodaeth i fewn iddo, neu chael gwybodaeth allan. Y cam cyntaf y byddwch yn cymryd wrth fentro ar y dudalen hon felly fydd dewis pa un rydych am ei wneud.... Chwilio ynteu Mewnbynnu (blychod chwilio ar y chwith mewn glas, blychod mewnbynnu ar y dde mewn coch).

(Ewch i’r gwaelod am ganllawiau cychwynnol).

CHWILIO: Chi biau’r dewis: mis neu gyfnod arbennig efallai, blwyddyn, gair (neu ddau air), neu ddiwrnod penodol (treiwch ddyddiad eich pen-blwydd). Cewch wneud cyfuniad o rhain.

MEWNBYNNU: Trwy fewnbynnu cewch ychwanegu at y gronfa a chreu adnodd mwy cynhwysfawr fyth i ymchwilwyr fel chi. Dim ond tri amod sydd ar eich cofnod: ei fod yn cynnwys rhyw fath o ddyddiad, lleoliad (bras neu fanwl), a bod y cofnod rhywfodd yn gysylltiedig â’r amgylchedd.
Oriel

Tywyddiadur

ffynhonnell:john-james

338 cofnodion a ganfuwyd.
31/12/1846
Pencaer, Abergwaun
Dyddiadur Amaethwr, (John James?) Pencaer, Abergwaun (gyda chaniatad a diolch Menter Iaith, Sir Benfro.) CS
Went to Fishgd xxxx[sic] damp S
Geiriau Allweddol:
Cyfrannwr:
Cyf. Gwynt: De (S)
Nerth.Gwynt :
Glawiad : -999
Is Tym : -999
Uch Tym: -999
Safle grid: --
30/12/1846
Pencaer, Abergwaun
Dyddiadur Amaethwr, (John James?) Pencaer, Abergwaun (gyda chaniatad a diolch Menter Iaith, Sir Benfro.) CS
About home very damp S
Geiriau Allweddol:
Cyfrannwr:
Cyf. Gwynt: De (S)
Nerth.Gwynt :
Glawiad : -999
Is Tym : -999
Uch Tym: -999
Safle grid: --
29/12/1846
Pencaer, Abergwaun
Dyddiadur Amaethwr, (John James?) Pencaer, Abergwaun (gyda chaniatad a diolch Menter Iaith, Sir Benfro.) CS
About home weather dry mild S
Geiriau Allweddol:
Cyfrannwr:
Cyf. Gwynt: De (S)
Nerth.Gwynt :
Glawiad : -999
Is Tym : -999
Uch Tym: -999
Safle grid: --
28/12/1846
Pencaer, Abergwaun
Dyddiadur Amaethwr, (John James?) Pencaer, Abergwaun (gyda chaniatad a diolch Menter Iaith, Sir Benfro.) CS
about home weather dry mild S
Geiriau Allweddol:
Cyfrannwr:
Cyf. Gwynt: De (S)
Nerth.Gwynt :
Glawiad : -999
Is Tym : -999
Uch Tym: -999
Safle grid: --
27/12/1846
Pencaer, Abergwaun
Dyddiadur Amaethwr, John James?, Pencaer, Abergwaun (gyda chaniatad a diolch Menter Iaith, Sir Benfro.) CS
..weather frosty..
Geiriau Allweddol:
Cyfrannwr:
Cyf. Gwynt:
Nerth.Gwynt :
Glawiad : -999
Is Tym : -999
Uch Tym: -999
Safle grid: --
26/12/1846
Pencaer, Abergwaun
Dyddiadur Amaethwr, John James?, Pencaer, Abergwaun (gyda chaniatad a diolch Menter Iaith, Sir Benfro.) CS
About home frosty
Geiriau Allweddol:
Cyfrannwr:
Cyf. Gwynt:
Nerth.Gwynt :
Glawiad : -999
Is Tym : -999
Uch Tym: -999
Safle grid: --
25/12/1846
Pencaer, Abergwaun
Dyddiadur Amaethwr, John James?, Pencaer, Abergwaun (gyda chaniatad a diolch Menter Iaith, Sir Benfro.) CS
..hard frost..
Geiriau Allweddol:
Cyfrannwr:
Cyf. Gwynt:
Nerth.Gwynt :
Glawiad : -999
Is Tym : -999
Uch Tym: -999
Safle grid: --
22/12/1846
Pencaer, Abergwaun
Dyddiadur Amaethwr, John James?, Pencaer, Abergwaun (gyda chaniatad a diolch Menter Iaith, Sir Benfro.) CS
Tailors here went to Fishgd [Fishguard] W
Geiriau Allweddol:
Cyfrannwr:
Cyf. Gwynt: Gorllewin (W)
Nerth.Gwynt :
Glawiad : -999
Is Tym : -999
Uch Tym: -999
Safle grid: --
21/12/1846
Pencaer, Abergwaun
Dyddiadur Amaethwr, John James?, Pencaer, Abergwaun (gyda chaniatad a diolch Menter Iaith, Sir Benfro.) CS
About home very wet S
Geiriau Allweddol:
Cyfrannwr:
Cyf. Gwynt: De (S)
Nerth.Gwynt :
Glawiad : -999
Is Tym : -999
Uch Tym: -999
Safle grid: --
20/12/1846
Pencaer, Abergwaun
Dyddiadur Amaethwr, John James?, Pencaer, Abergwaun (gyda chaniatad a diolch Menter Iaith, Sir Benfro.) CS
..very stormy with showers SW..
Geiriau Allweddol:
Cyfrannwr:
Cyf. Gwynt: De Orllewin (SW)
Nerth.Gwynt :
Glawiad : -999
Is Tym : -999
Uch Tym: -999
Safle grid: --
19/12/1846
Pencaer, Abergwaun
Dyddiadur Amaethwr, John James?, Pencaer, Abergwaun (gyda chaniatad a diolch Menter Iaith, Sir Benfro.) CS
Thawing very fast very wet S About home
Geiriau Allweddol:
Cyfrannwr:
Cyf. Gwynt: De (S)
Nerth.Gwynt :
Glawiad : -999
Is Tym : -999
Uch Tym: -999
Safle grid: --
18/12/1846
Pencaer, Abergwaun
Dyddiadur Amaethwr, John James?, Pencaer, Abergwaun (gyda chaniatad a diolch Menter Iaith, Sir Benfro.) CS
Heavy rain snow departing S
Geiriau Allweddol:
Cyfrannwr:
Cyf. Gwynt: De (S)
Nerth.Gwynt :
Glawiad : -999
Is Tym : -999
Uch Tym: -999
Safle grid: --
17/12/1846
Pencaer, Abergwaun
Dyddiadur Amaethwr, John James?, Pencaer, Abergwaun (gyda chaniatad a diolch Menter Iaith, Sir Benfro.) CS
About home snow very deep
Geiriau Allweddol:
Cyfrannwr:
Cyf. Gwynt:
Nerth.Gwynt :
Glawiad : -999
Is Tym : -999
Uch Tym: -999
Safle grid: --
16/12/1846
Pencaer, Abergwaun
Dyddiadur Amaethwr, John James?, Pencaer, Abergwaun (gyda chaniatad a diolch Menter Iaith, Sir Benfro.) CS
To meet perkins Beynon &c [etc] at ^Trevasser^ to look for a fox about home snow very deep N
Geiriau Allweddol:
Cyfrannwr:
Cyf. Gwynt: Gogledd (N)
Nerth.Gwynt :
Glawiad : -999
Is Tym : -999
Uch Tym: -999
Safle grid: --
15/12/1846
Pencaer, Abergwaun
Dyddiadur Amaethwr, John James?, Pencaer, Abergwaun (gyda chaniatad a diolch Menter Iaith, Sir Benfro.) CS
About home snow very deep N
Geiriau Allweddol:
Cyfrannwr:
Cyf. Gwynt: Gogledd (N)
Nerth.Gwynt :
Glawiad : -999
Is Tym : -999
Uch Tym: -999
Safle grid: --
14/12/1846
Pencaer, Abergwaun
Dyddiadur Amaethwr, John James?, Pencaer, Abergwaun (gyda chaniatad a diolch Menter Iaith, Sir Benfro.) CS
About home snow very deep N
Geiriau Allweddol:
Cyfrannwr:
Cyf. Gwynt: Gogledd (N)
Nerth.Gwynt :
Glawiad : -999
Is Tym : -999
Uch Tym: -999
Safle grid: --
12/12/1846
Pencaer, Abergwaun
Dyddiadur Amaethwr, John James?, Pencaer, Abergwaun (gyda chaniatad a diolch Menter Iaith, Sir Benfro.) CS
Snow all over the ground about home track hares. doing nothing but washing and feeding cattle Wind N.W
Geiriau Allweddol:
Cyfrannwr:
Cyf. Gwynt: Gogledd Orllewin (NW)
Nerth.Gwynt :
Glawiad : -999
Is Tym : -999
Uch Tym: -999
Safle grid: --
11/12/1846
Pencaer, Abergwaun
Dyddiadur Amaethwr, John James?, Pencaer, Abergwaun (gyda chaniatad a diolch Menter Iaith, Sir Benfro.) CS
heavy fall of snow in the night very cold Wind NoW {NW} about home
Geiriau Allweddol:
Cyfrannwr:
Cyf. Gwynt: Gogledd Orllewin (NW)
Nerth.Gwynt :
Glawiad : -999
Is Tym : -999
Uch Tym: -999
Safle grid: --
10/12/1846
Pencaer, Abergwaun
Dyddiadur Amaethwr, John James?, Pencaer, Abergwaun (gyda chaniatad a diolch Menter Iaith, Sir Benfro.) CS
About home dry morn about noon heavy showers wind N & variable stormy in the eve
Geiriau Allweddol:
Cyfrannwr:
Cyf. Gwynt: Gogledd (N)
Nerth.Gwynt :
Glawiad : -999
Is Tym : -999
Uch Tym: -999
Safle grid: --
9/12/1846
Pencaer, Abergwaun
Dyddiadur Amaethwr, John James?, Pencaer, Abergwaun (gyda chaniatad a diolch Menter Iaith, Sir Benfro.) CS
About home J Evans ^Cule^ came here to sport killed one hare rather windy N
Geiriau Allweddol:
Cyfrannwr:
Cyf. Gwynt: Gogledd (N)
Nerth.Gwynt :
Glawiad : -999
Is Tym : -999
Uch Tym: -999
Safle grid: --
7/12/1846
Pencaer, Abergwaun
Dyddiadur Amaethwr, John James?, Pencaer, Abergwaun (gyda chaniatad a diolch Menter Iaith, Sir Benfro.) CS
About home holding plough Weather dry with showers wind N
Geiriau Allweddol:
Cyfrannwr:
Cyf. Gwynt: Gogledd (N)
Nerth.Gwynt :
Glawiad : -999
Is Tym : -999
Uch Tym: -999
Safle grid: --
7/12/1846
Pencaer, Abergwaun
Dyddiadur Amaethwr, John James?, Pencaer, Abergwaun (gyda chaniatad a diolch Menter Iaith, Sir Benfro.) CS
About home holding plough wind N showery
Geiriau Allweddol:
Cyfrannwr:
Cyf. Gwynt: Gogledd (N)
Nerth.Gwynt :
Glawiad : -999
Is Tym : -999
Uch Tym: -999
Safle grid: --
6/12/1846
Pencaer, Abergwaun
Dyddiadur Amaethwr, John James?, Pencaer, Abergwaun (gyda chaniatad a diolch Menter Iaith, Sir Benfro.) CS
..weather Stormy shower..Wd [wind] N
Geiriau Allweddol:
Cyfrannwr:
Cyf. Gwynt: Gogledd (N)
Nerth.Gwynt :
Glawiad : -999
Is Tym : -999
Uch Tym: -999
Safle grid: --
5/12/1846
Pencaer, Abergwaun
Dyddiadur Amaethwr, John James?, Pencaer, Abergwaun (gyda chaniatad a diolch Menter Iaith, Sir Benfro.) CS
this about home ploughing barley land weather dry
Geiriau Allweddol:
Cyfrannwr:
Cyf. Gwynt:
Nerth.Gwynt :
Glawiad : -999
Is Tym : -999
Uch Tym: -999
Safle grid: --
4/12/1846
Pencaer, Abergwaun
Dyddiadur Amaethwr, John James?, Pencaer, Abergwaun (gyda chaniatad a diolch Menter Iaith, Sir Benfro.) CS
Went to Fishgd [Fishguard] about coal came home to dinner had 2 tons of coal weather dry N Carwyn paid up £500
Geiriau Allweddol:
Cyfrannwr:
Cyf. Gwynt: Gogledd (N)
Nerth.Gwynt :
Glawiad : -999
Is Tym : -999
Uch Tym: -999
Safle grid: --

CANLLAWIAU CHWILIO:

Dyma enghreifftiau o’r codau (“Bwleaidd”) i’w defnyddio wrth chwilio’r Tywyddiadur:


Rhowch + o flaen pob maes/elfen o’ch chwiliad.

Dynodir dyddiadau fel diwrnod, mis, blwyddyn (dd/mm/bb)

Ee. I godi pob cofnod sy’n cynnwys Faenol ym mis Ionawr 1877:

+lle:Faenol +mm/bb:1/1877

Dyma ychydig o engreifftiau eraill:

+nodiadau:llosgfynydd +bb:1815

+ffynhonnell:Edwards +nodiadau:moch

+nodiadau:wartheg +nodiadau:ffridd

Mwy yn fan hyn:

Apache Lucene - Query Parser SyntaxApache Lucene - Query Parser Syntax