Llên Natur
Llên Natur

Y Tywyddiadur

Prif nodwedd y gronfa hon yw'r dyddiad, mis neu'r flwyddyn penodol sydd yn sail i'ch cofnod. Mae'r tywydd wrth gwrs yn rhywbeth sydd yn digwydd "rwan", pryd bynnag yw neu oedd "rwan" i'r cofnodwr gwreiddiol; y bore yma efallai, diwrnod arbennig yn eich plentyndod, neu sylw mewn dyddiadur dwy ganrif yn ôl yn sir Feirionnydd.... efallai. Neu efallai bod cysylltiad y sylw a'r tywydd yn ymddangosiadol wan iawn: tylluan wen yn hela am dri o'r gloch y prynhawn ar ddyddiad arbennig o Chwefror; clywed y gog yn canu ddiwedd mis Mawrth; teilo cae at datws ddechrau’r gwanwyn. Tywydd....? efallai! Ffenoleg...? yn bendant.

Mae'r Tywyddiadur yn rhyngweithiol - hynny yw, mi allwch rhoi gwybodaeth i fewn iddo, neu chael gwybodaeth allan. Y cam cyntaf y byddwch yn cymryd wrth fentro ar y dudalen hon felly fydd dewis pa un rydych am ei wneud.... Chwilio ynteu Mewnbynnu (blychod chwilio ar y chwith mewn glas, blychod mewnbynnu ar y dde mewn coch).

(Ewch i’r gwaelod am ganllawiau cychwynnol).

CHWILIO: Chi biau’r dewis: mis neu gyfnod arbennig efallai, blwyddyn, gair (neu ddau air), neu ddiwrnod penodol (treiwch ddyddiad eich pen-blwydd). Cewch wneud cyfuniad o rhain.

MEWNBYNNU: Trwy fewnbynnu cewch ychwanegu at y gronfa a chreu adnodd mwy cynhwysfawr fyth i ymchwilwyr fel chi. Dim ond tri amod sydd ar eich cofnod: ei fod yn cynnwys rhyw fath o ddyddiad, lleoliad (bras neu fanwl), a bod y cofnod rhywfodd yn gysylltiedig â’r amgylchedd.
Oriel

Tywyddiadur

mm/bb:5/1899

41 cofnodion a ganfuwyd.
31/5/1899
Bethesda, Carnarfonshire
Dyddiadur Richard Llywelyn Headley [Jan - Dec 1899]
Very fine. Inputted by CS
Geiriau Allweddol:
Cyfrannwr:
Cyf. Gwynt:
Nerth.Gwynt :
Glawiad : -999
Is Tym : -999
Uch Tym: -999
Safle grid: --
31/5/1899
oddiar de Iwerddon
Carneddog a'i Deulu gan E. Namora Williams (Gwasg Gee 1985)
Yr oedd y môr yn arw yn ein herbyn. Yr oedd y llong yn siglo yn arw iawn y noswaith gyntaf [Mawrth 30 Mai?] a'r ail ddiwrnod [Mercher 31 Mai?]...Cawsom olygfeydd godidog ar lanau yscythrog yr Iwerddon yn enwedig y Bill's Rocks a'r 'Bull, Cow and Calf'. Creigiau anferth fel Icebergs ynghanol y mor [sic] a lighthouses arnynt, mewn lle ofnadwy..yr Atlatic ar ein de o hyd, nes aethom i'r Irish Sea. Pasiwyd Cape Clear..hanner nôs [sic] Mercher, yna aethum drwy fôr mawr o bob tu heb weld dim tir o gwbl trwy y dydd ddoe [1 Mehefin], unioni am Lundy Island...Wel! bum yn sâl ofnadwy ar y môr hwn eto. Yn fy ngwely trwy y dydd Mercher [31 Mai] - yn taflu i fyny, ac yn sal...
Geiriau Allweddol:
Cyfrannwr:
Cyf. Gwynt:
Nerth.Gwynt :
Glawiad : -999
Is Tym : -999
Uch Tym: -999
Safle grid: --
30/5/1899
Bethesda, Carnarvonshire
Dyddiadur Richard Llywelyn Headley [Jan - Dec 1899]
Very fine. Inputted by CS
Geiriau Allweddol:
Cyfrannwr:
Cyf. Gwynt:
Nerth.Gwynt :
Glawiad : -999
Is Tym : -999
Uch Tym: -999
Safle grid: --
29/5/1899
Moelfra, Aberdaron
Dyddiadur William Jones, Moelfra, Aberdaron (drwy garedigrwydd Mrs W Miners a Miss D Roberts)
Cattle and Horse show a Regatta yn Aberdaron Mewnbynnwyd gan Brenda Jones
Geiriau Allweddol:
Cyfrannwr:
Cyf. Gwynt:
Nerth.Gwynt :
Glawiad : -999
Is Tym : -999
Uch Tym: -999
Safle grid: --
29/5/1899
Westport, Co. Mayo, Iwerddon
Carneddog a'i Deulu gan E. Namora Williams (Gwasg Gee 1985)
Y mae yn odiaethol o heulog a thesog yma. Dyma y dydd brafiaf eto [llythyr at Catherine dyddiedig 29 Mai 1899 oddiwrth Carneddog]
Geiriau Allweddol:
Cyfrannwr:
Cyf. Gwynt:
Nerth.Gwynt :
Glawiad : -999
Is Tym : -999
Uch Tym: -999
Safle grid: --
26/5/1899
Moelfra, Aberdaron
Dyddiadur William Jones, Moelfra, Aberdaron (drwy garedigrwydd Mrs W Miners a Miss D Roberts)
Aredig ar y tatws Mewnbynnwyd gan Brenda Jones
Geiriau Allweddol:
Cyfrannwr:
Cyf. Gwynt:
Nerth.Gwynt :
Glawiad : -999
Is Tym : -999
Uch Tym: -999
Safle grid: --
26/5/1899
Westport, Co. Mayo, Iwerddon
Carneddog a'i Deulu gan E. Namora Williams (Gwasg Gee 1985)
Mi fuom i lawr yn y llong heddyw [26 Mai]...rhyw 40 tunell sydd ynddi eto o flawd. Y mae yn dywydd campus i ddad-lwytho blawd. Yr haul yn boeth bob dydd a'r awel yn dyner, yn lliniaru trafferthion distaw fy mynwes
Geiriau Allweddol:
Cyfrannwr: natur
Cyf. Gwynt:
Nerth.Gwynt :
Glawiad : -999
Is Tym : -999
Uch Tym: -999
Safle grid: --
25/5/1899
Moelfra, Aberdaron
Dyddiadur William Jones, Moelfra, Aberdaron (drwy garedigrwydd Mrs W Miners a Miss D Roberts)
Aredig ar y tatws Mewnbynnwyd gan Brenda Jones
Geiriau Allweddol:
Cyfrannwr:
Cyf. Gwynt:
Nerth.Gwynt :
Glawiad : -999
Is Tym : -999
Uch Tym: -999
Safle grid: --
24/5/1899
Moelfra, Aberdaron
Dyddiadur William Jones, Moelfra, Aberdaron (drwy garedigrwydd Mrs W Miners a Miss D Roberts)
Teilo i Mangolds Mewnbynnwyd gan Brenda Jones
Geiriau Allweddol:
Cyfrannwr:
Cyf. Gwynt:
Nerth.Gwynt :
Glawiad : -999
Is Tym : -999
Uch Tym: -999
Safle grid: --
23/5/1899
Moelfra, Aberdaron
Dyddiadur William Jones, Moelfra, Aberdaron (drwy garedigrwydd Mrs W Miners a Miss D Roberts)
Danfon y Ceffyl i chwilog Mewnbynnwyd gan Brenda Jones
Geiriau Allweddol:
Cyfrannwr:
Cyf. Gwynt:
Nerth.Gwynt :
Glawiad : -999
Is Tym : -999
Uch Tym: -999
Safle grid: --
22/5/1899
Bethesda, Carnarvonshire
Dyddiadur Richard Llywelyn Headley [Jan - Dec 1899]
Went to Bangor in the afternoon and witnessed the Athletics Sports. Wet in the morning, fine afternoon. Inputted by CS
Geiriau Allweddol:
Cyfrannwr:
Cyf. Gwynt:
Nerth.Gwynt :
Glawiad : -999
Is Tym : -999
Uch Tym: -999
Safle grid: --
22/5/1899
Moelfra, Aberdaron
Dyddiadur William Jones, Moelfra, Aberdaron (drwy garedigrwydd Mrs W Miners a Miss D Roberts)
Gwerthu y Ceffyl i Mr Lester am £72-0-0 Prynu Ceffyl am £37-0-0 Evan yma y prydnawn Mewnbynnwyd gan Brenda Jones
Geiriau Allweddol:
Cyfrannwr:
Cyf. Gwynt:
Nerth.Gwynt :
Glawiad : -999
Is Tym : -999
Uch Tym: -999
Safle grid: --
20/5/1899
Porthmadog
Cambrian News & Merionethshire Standard 26 May 1899?

PORTMADOC. SPRING WEATHER.—The long-waited for change of the weather has at length taken place and since the end of last week the days have been brighter and warmer. The cuckoo and corncrake were heard for the first time on Saturday(20 May) last. Vegetation is still very backward.

Cambrian News & Merionethshire Standard 26 May 1899


Geiriau Allweddol:
Cyfrannwr: DB
Cyf. Gwynt: 0
Nerth.Gwynt : 0
Glawiad : -999
Is Tym : -999
Uch Tym: -99
Safle grid:
20/5/1899
Porthmadog
Cambrian News & Merionethshire Standard 26 May 1899?

PORTMADOC. SPRING WEATHER.—The long-waited for change of the weather has at length taken place and since the end of last week the days have been brighter and warmer. The cuckoo and corncrake were heard for the first time on Saturday(20 May) last. Vegetation is still very backward.

Cambrian News & Merionethshire Standard 26 May 1899


Geiriau Allweddol:
Cyfrannwr: DB
Cyf. Gwynt: 0
Nerth.Gwynt : 0
Glawiad : -999
Is Tym : -999
Uch Tym: -99
Safle grid:
19/5/1899
Bethesda, Carnarvonshire
Dyddiadur Richard Llywelyn Headley [Jan - Dec 1899]
Raining all day and was compelled to stay indoors. Inputted by CS
Geiriau Allweddol:
Cyfrannwr:
Cyf. Gwynt:
Nerth.Gwynt :
Glawiad : -999
Is Tym : -999
Uch Tym: -999
Safle grid: --
19/5/1899
Abergwyngregyn
Llyfr Log Ysgol Aber. Archifdy Caernarfon XES1/1/1
A few children engaged in turnips and potatoes
Geiriau Allweddol:
Cyfrannwr:
Cyf. Gwynt:
Nerth.Gwynt :
Glawiad : -999
Is Tym : -999
Uch Tym: -999
Safle grid: --
18/5/1899
Bethesda, Carnarvonshire
Dyddiadur Richard Llywelyn Headley [Jan - Dec 1899]
Raining in the morning. Inputted by CS
Geiriau Allweddol:
Cyfrannwr:
Cyf. Gwynt:
Nerth.Gwynt :
Glawiad : -999
Is Tym : -999
Uch Tym: -999
Safle grid: --
17/5/1899
Bethesda, Carnarvonshire
Dyddiadur Richard Llywelyn Headley [Jan - Dec 1899]
Very windy and cold all day. Did not go anywhere particular. Inputted by CS
Geiriau Allweddol:
Cyfrannwr:
Cyf. Gwynt:
Nerth.Gwynt :
Glawiad : -999
Is Tym : -999
Uch Tym: -999
Safle grid: --
16/5/1899
Moelfra, Aberdaron
Dyddiadur William Jones, Moelfra, Aberdaron (drwy garedigrwydd Mrs W Miners a Miss D Roberts)
Evan Hughes yma yn agor ffos yr Afon Mewnbynnwyd gan Brenda Jones
Geiriau Allweddol:
Cyfrannwr:
Cyf. Gwynt:
Nerth.Gwynt :
Glawiad : -999
Is Tym : -999
Uch Tym: -999
Safle grid: --
15/5/1899
Moelfra, Aberdaron
Dyddiadur William Jones, Moelfra, Aberdaron (drwy garedigrwydd Mrs W Miners a Miss D Roberts)
Richard yn cael pentymor Mewnbynnwyd gan Brenda Jones
Geiriau Allweddol:
Cyfrannwr:
Cyf. Gwynt:
Nerth.Gwynt :
Glawiad : -999
Is Tym : -999
Uch Tym: -999
Safle grid: --
12/5/1899
Bethesda, Carnarvonshire
Dyddiadur Richard Llywelyn Headley [Jan - Dec 1899]
Drove to Menai Bridge with Vicar...enjoyable drive. Bit cold.
Geiriau Allweddol:
Cyfrannwr:
Cyf. Gwynt:
Nerth.Gwynt :
Glawiad : -999
Is Tym : -999
Uch Tym: -999
Safle grid: --
12/5/1899
Moelfra, Aberdaron
Dyddiadur William Jones, Moelfra, Aberdaron (drwy garedigrwydd Mrs W Miners a Miss D Roberts)
Cyflogi Richard Mewnbynnwyd gan Brenda Jones
Geiriau Allweddol:
Cyfrannwr:
Cyf. Gwynt:
Nerth.Gwynt :
Glawiad : -999
Is Tym : -999
Uch Tym: -999
Safle grid: --
11/5/1899
Bethesda, Carnarvonshire
Dyddiadur Richard Llywelyn Headley [Jan - Dec 1899]
Annual Services. Special preachers. Fine day. Large congregation. Inputted by CS
Geiriau Allweddol:
Cyfrannwr:
Cyf. Gwynt:
Nerth.Gwynt :
Glawiad : -999
Is Tym : -999
Uch Tym: -999
Safle grid: --
9/5/1899
Bethesda, Carnarvonshire
Dyddiadur Richard Llywelyn Headley [Jan - Dec 1899]
Had thunderstorm and rain in the afternoon. Inputted by CS
Geiriau Allweddol:
Cyfrannwr:
Cyf. Gwynt:
Nerth.Gwynt :
Glawiad : -999
Is Tym : -999
Uch Tym: -999
Safle grid: --
9/5/1899
Moelfra, Aberdaron
Dyddiadur William Jones, Moelfra, Aberdaron (drwy garedigrwydd Mrs W Miners a Miss D Roberts)
Llyfnu yn y Fachwen Mewnbynnwyd gan Brenda Jones
Geiriau Allweddol:
Cyfrannwr:
Cyf. Gwynt:
Nerth.Gwynt :
Glawiad : -999
Is Tym : -999
Uch Tym: -999
Safle grid: --

CANLLAWIAU CHWILIO:

Dyma enghreifftiau o’r codau (“Bwleaidd”) i’w defnyddio wrth chwilio’r Tywyddiadur:


Rhowch + o flaen pob maes/elfen o’ch chwiliad.

Dynodir dyddiadau fel diwrnod, mis, blwyddyn (dd/mm/bb)

Ee. I godi pob cofnod sy’n cynnwys Faenol ym mis Ionawr 1877:

+lle:Faenol +mm/bb:1/1877

Dyma ychydig o engreifftiau eraill:

+nodiadau:llosgfynydd +bb:1815

+ffynhonnell:Edwards +nodiadau:moch

+nodiadau:wartheg +nodiadau:ffridd

Mwy yn fan hyn:

Apache Lucene - Query Parser SyntaxApache Lucene - Query Parser Syntax